"Indiferent ce se întâmplă, o călătorie îţi oferă întotdeauna o poveste de spus."

Purim (20-21 martie)

Înţelesul cuvântului „Purim” este „sorţi”, referindu-se la loteria folosită de Haman pentru a alege o dată pentru a-i extermina pe evrei. Fiind considerată cea mai veselă sărbătoare evreiască, în timpul Purimului oamenii se maschează, organizează carnavaluri, pun în scenă piese şi toată lumea sărbătoreşte şi mănâncă delicatese. O delicatesă obişnuită pentru Purim este Humentaschen -„buzunarele lui Haman”. Aceste prăjiturele triunghiulare umplute cu gem sau seminţe de mac, miere şi nuci,  reprezintă pălăria cu trei colţuri a lui Haman.

Regulile haioase ale iudaismului:

 • Dacă nu puteţi spune ceva frumos, spuneţi-o în idiş.
 • Dacă are un gust bun, probabil nu este kosher. (A pregăti mâncarea în conformitate cu cerințele legii evreiești).
 • După distrugerea celui de-al doilea templu, Dumnezeu a creat Loehmann. (Centru comercial din USA)
 • Nimeni nu arată bine într-un yarmulke.(Pălărie evreiască)
 • WASP-urile pleacă și nu vă spun niciodată rămas bun. (White Anglo-Saxon Protestant)- Protestant anglo-saxon alb
 • Evreii spun rămas bun și nu pleacă niciodată.
 • 20% reducere este o afacere; 50% reducere este un mitzvah. (O regulă)
 • Israel este țara de lapte și miere; Florida este țara de lapte de magnezie.
 • Sărbătorile înalte nu au absolut nimic de-a face cu marijuana.
 • Și ce e atât de rău la curcanul uscat?
 • Dacă numele tău ar fi fost Lipschitz, l-ai fi schimbat și tu.
 • Șoptește întotdeauna numele bolilor.
 • Un mitzvah (lege) poate schimba lumea; două te vor face obosit.
 • Dacă nu mănânci, înseamnă că mă va omorî.
 • Orice lucru de spus merită să fie repetat de o mie de ori.
 • În cazul în care există fum, poate fi somon afumat.
 • Nu vă aşezaţi niciodată pe locurile din față la o circumcizie.
 • Anul viitor în Ierusalim.
 • După acel an, ce zici de o croazieră frumoasă.
 • Nu părăsiţi niciodată un restaurant cu mâna goală.
 • Primăvara vine, te dă pe spate, iarna la Miami.
 • Sărbătorile evreiești importante sunt cele în care parcarea alternativă este suspendată. (numai pentru cei din New York)
 • Fără mamele evreice, cine ar avea nevoie de terapie?
 • Înainte de a citi meniul, citeşte prețurile.
 • Vine un moment în viața fiecărui om când trebuie să se ridice și să-i spună mamei că este adult.
 • Acest lucru se întâmplă de obicei în jurul vârstei de 45 de ani (65 de ani dacă este italian).
 • Potrivit legii dietetice evreiești, carnea de porc și crustaceele pot fi consumate numai în restaurantele chinezești.
 • Nici o masă nu este completă fără resturi.
 • Dacă trebuie să cereţi prețul, nu vă puteţi permite.
 • Dar dacă vă puteți permite, asigurați-vă că spuneți tuturor cât ați plătit.

Rules of Judaism:

 • If you can’t say something nice, say it in Yiddish.
 •  If it tastes good, it’s probably not kosher.
 • After the destruction of the Second temple, God created Loehmann’s.
 • No one looks good in a yarmulke.
 • WASPs leave and never say good-bye.
 • Jews say good-bye and never leave.
 • 20% off is a bargain; 50% off is a mitzvah.
 • Israel is the land of milk and honey; Florida is the land of milk of magnesia.
 • The High Holidays have absolutely nothing to do with marijuana.
 • And what’s so wrong with dry turkey?
 • If your name was Lipschitz, you’d change it, too.
 • Always whisper the names of diseases.
 • One mitzvah can change the world; two will just make you tired.
 •  If you don’t eat, it will kill me.
 • Anything worth saying is worth repeating a thousand times.
 • Where there’s smoke, there may be smoked salmon.
 •  Never take a front-row seat at a bris.
 •  Next year in Jerusalem.
 •  The year after that, how about a nice cruise?
 • Never leave a restaurant empty-handed.
 •  Spring ahead, fall back, winter in Miami Beach.
 • The important Jewish holidays are the ones on which alternate-side-of-the-street parking is suspended (only for New Yorkers)
 •  Without Jewish mothers, who would need therapy?
 •  Before you read the menu, read the prices.
 • There comes a time in every man’s life when he must stand up and tell his mother he’s an adult. This usually happens around age 45 (65 if he is Italian).
 • According to Jewish dietary law, pork and shellfish may be eaten only in Chinese restaurants.
 • No meal is complete without leftovers.
 • If you have to ask the price, you can’t afford it. But if you can afford it, make sure to tell everybody what you paid.

Text: Michel Margosis, a Survivor in Springfield, Virginia.

Traducere: Roxana Moldovan

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Calendar evenimente

26 februarie 2019

Cântarea cântărilor

27 martie 2019