"Indiferent ce se întâmplă, o călătorie îţi oferă întotdeauna o poveste de spus."

RO

În proiectul Erasmus + numit pe scurt ICTHE, șapte țări partenere reprezentate NGO-uri din domeniul educațional, universitar sau muzeal, vor să facă lumină în istoria europeană, a consecințelor Holocaustului și ce se poate întâmpla când drepturile omului și democrația nu sunt respectate.

 Prin predarea și studierea Holocaustului, vrem să-i facem pe tinerii elevi conștienți că schimbările subtile în societate pot conduce la consecințe teribile, și să înțeleagă cât de important este să acționezi la timp împotrtiva măsurilor discriminatorii și rasiste. Intenția noastră este aceea de a îngriji și a îmbunătăți subiectul Holocaustului și educația despre drepturile omului.

Împreună, Parteneri din Austria, Ungaria, Lituania, Polonia și Suedia vor dezvolta un instrument educational international despre Holocaust.

Materialul principal din acest instrument se va baza pe interviuri filmate cu supraviețuitori. Prin intermediul relatărilor lor, elevii vor învăța despre viața evreiască din Europa dinaintea și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Ei îi vor putea urmări pe supraviețuitori de la copilărie, până la ghetoizare,  deportarea lor în lagărele de concentrare și până la eliberare și viața de după război.

Instrumentul va proteja mărturiile din timpul Holocaustului și informația despre această istorie a Europei care vor fi transmise generațiilor viitoare și va sublinia ce se poate întâmpla dacă democrația este subminată sau drepturile omului sunt violate.

În cadrul proiectului ERASMUS + ICTHE vom învăța unii de la ceilalți și vom adopta cele mai bune practici pentru a dezvolta o abordare comună asupra educației despre Holocaust, prin evaluarea metodelor și a instrumentelor didactice ale tuturor partenerilor. Scopul nostru este de a oferi profesorilor un instrument digital în limba fiecărui partener – un instrument care este cuprinzător, gata să fie folosit, accesibil și gratuit. Vrem de asemenea să consolidăm priceperea profesorilor în domeniul Holocaustului, al genocidului rromilor sau a altor grupuri persecutate de către regimul nazist, dar și să stimulăm abilitatea profesorilor de a folosi materialele digitale.  

Rezultatul proiectului și instrumentul pedagogic va fi prezentat profesorilor și educatorilor din diferite țări în cadrul Conferinței Internaționale din Varșovia din toamna anului 2019.

Proiectul care este finanțat în cadrul programului Erasmus + a primit 95 de puncte din 100. În decizia sa Consiliul suedez pentru Educație Superioară a scris următoarea motivație: „scopul și țelul acestui proiect este extrem de relevant în contextul actual al Europei, unde rasismul, extremismul și antisemitismul sunt pe o scară ascendentă în mai toate știrile” și că: „impactul potențial al proiectului este evident pentru  profesori și studenți, dar și pentru profesori și studenți din Europa și dincolo de granițele ei.”

EN

In the Erasmus+ project called ICTHE, seven European partners representing educational NGOs, universities and museums, want to shed light on our common European history, the consequences of the Holocaust and what can happen when human rights and democracy are not upheld.

By studying the steps that led to the Holocaust, we want to make young students aware of how subtle changes in society can lead to horrible consequences, and elucidate the importance of taking action against discriminatory and racist attitudes. Our intention is also to improve and foster Holocaust and human rights education.

Together, the partners from Austria, Hungary, Lithuania, Poland, Romania and Sweden will develop an international tool for Holocaust Education.

The material in the tool will be based on filmed interviews with survivors. Through their stories, students will learn about Jewish life in Europe before and during World War II. They will follow the survivors from their childhood, during the time in ghettos and camps until liberation and thereafter.

The tool will preserve the testimonies from the Holocaust and the knowledge of this part of Europe’s history for future generations, and highlight what happens when democracy is undermined and human rights are violated.

In the Erasmus+ project ICTHE we will learn from each other and share best practices in order to develop a common pedagogical approach to Holocaust education, using evaluated methods and didactics of all partners. Our aim is to provide teachers with a digital tool in the local languages of all partners – a tool that is comprehensive, ready to use, accessible and free. We also want to reinforce teachers’ expertise about the Holocaust, the Roma genocide and other groups persecuted by the Nazi regime and enhance teachers’ knowledge about and ability to use digital materials.

The results of the project and the pedagogical tool will be presented to teachers and educators from different countries at an international conference in Warsaw, Poland, in the autumn 2019.

The project has received EU funding from the Erasmus + program that gave the application 95 quality points out of 100, an unusually high score. In its decision, the Swedish Council for Higher Education (UHR) writes in its motivation that „the purpose and aim of the project is highly relevant based on the current situation in Europe, where racism, xenophobia, extremism and antisemitism is growing and a part of the daily news” and that „the project’s potential impact is evident for the participating teachers and students but also for all teachers and students in schools across Europe and beyond its borders „.

 ETERNAL ECHOES – Interactive Comprehensive Tool for Holocaust Education