"Indiferent ce se întâmplă, o călătorie îţi oferă întotdeauna o poveste de spus."

Familia de evrei pitici din Rozavlea, supraviețuitori ai Holocaustului, în timpul Sărbătorii de Hanukkah.

Povestea acestei sărbători este una simplă – în secolul al III-lea î.e.a., după cucerirea Orientului apropiat de către Alexandru Macedon, Israelul a intrat în zona de influență politică și culturală greacă. Inițial aflat sub suzeranitatea Egiptului Ptolemeilor, în secolul 2 î.e.a. ajunge sub dominația Regatului Seleucid. Inițial noua stăpânire a manifestat răbdare și interes față de evrei, promovând înțelegerea pentru cultura acestora. Influența elenistică în Israel a fost substanțială. Au venit numeroși imigranți din zonele grecești în Israel ceea ce a dus o infuzie de conceptele grecești în cultura evreiască.

Însă la jumătatea secolului, ca urmare a situației militare și economice defavorabile datorate conflictului cu Egiptul, Antiochus Epifanes, pentru a-și restabili finanțele, a jefuit tezaurul Templului din Ierusalim, profitând de disensiunile din cadrul conducerii evreilor și fiind sprijinit în această acțiune de una dintre facțiuni. Datorită împotrivirii unei părți a evreilor, regele a trecut la măsuri represive, inclusiv religioase, interzicând circumciziile, profanând templul și impunând sacrificii păgâne.

Situația a devenit explozivă, iar scânteia care a aprins revolta a apărut în mica așezare Modiin, de lângă Ierusalim, unde Matitiahu, capul unei familii de koheni (preoți ai Templului), a dat semnalul luptei armate împotriva lui Antiohus. Lupta s-a extins în curând în întregul Israel. La scurt timp după aceea, Matitiahu i-a încredințat continuarea luptei fiului său, Iehuda, supranumit Macabeul.

Dar au mai fost necesari încă trei ani lungi de lupte până când evreii au reușit să recucerească Ierusalimul și, după purificarea și reinaugurarea acestuia, au reinițiat ritualul religios.

Și atunci s-a întâmplat miracolul – pentru aprinderea Menorei, în tot Templul a fost găsit doar un singur recipient cu ulei ne-pângărit, care în mod normal ar fi ajuns pentru o singură zi. Însă acest putin ulei a ars timp de 8 zile, până când au reușit să re-aprovizioneze cu ulei pur.

CE SE SĂRBĂTOREŞTE DE HANUKA?

Scopul principal al sărbătorii este acela de a celebra minunea uleiului Menorei, care a ars timp de opt zile cu doar o singură cană de ulei pur ce ar fi ajuns în mod normal pentru o singură zi.

CUM SE CELEBREAZĂ HANUKA?

În ebraică, Hanuka se numeşte şi Hag Ha’Urim adică Sărbătoarea Luminilor (sau Focurilor). În fiecare seară a sărbătorii, se aprind lumânări pentru a face publică minunea uleiului Menorei.

CINE APRINDE LUMÂNĂRILE?

Toţi membrii familiei trebuie să fie prezenţi la aprinderea Menorei de Hanuka (Hanukia). Copiii trebuie încurajaţi să-şi aprindă propriile hanukiot. Persoanele care locuiesc singure trebuie să aprindă de asemenea lumânări de Hanuka.

UNDE SE AMPLASEAZĂ HANUKIA-UA?

Hanukia-ua se amplasează de obicei pe pervazul ferestrei dinspre stradă pentru a face cunoscută minunea de Hanuka (pirsum hanes). În cazul în care acest lucru nu este posibil, ea se pune în cadrul uşii, pe partea opusă celei unde se află mezuza astfel încât cele două miţvot (pentru mezuza şi HanuKa) să “învăluie” pe oricine va intra.

CUM SE ARANJEAZĂ LUMÂNĂRELELE?

Pentru aprinderea hanukiei, este de preferat să se folosească fitile de bumbac şi ulei de măsline sau lumânări de parafină. Lumânările trebuie puse în linie dreaptă şi la aceeaşi înălţime. Şamaşul, lumânarea “de serviciu”, cu care se aprind lumânările, trebuie să se distingă de celelalte (de exemplu fiind plasată mai sus sau mai jos). Lumânările de Hanuka trebuie să fie suficient de mari încât să ardă cel puţin o jumătate de oră în fiecare noapte, după căderea întunericului.

CUM TREBUIE APRINSĂ HANUKIA-UA?

În prima noapte de Hanuka se aprinde o lumânare începând din partea dreaptă a Menorei, în noaptea următoare se adaugă o lumânare în stânga celei dintâi şi se aprinde de la stânga la dreapta şi tot asa în fiecare noapte. Ca regulă generală, lumânările se aşează în dreapta Menorei şi aprinderea începe cu lumânarea adăugată în ziua respectivă.

APRINDEREA LUMÂNĂRILOR ÎNAINTE DE ŞABAT

Pentru a nu profana Şabatul, lumânărelele de Hanuka sunt aprinse vineri seara mai devreme decât de obicei, adică înainte de lumânările de Şabat. În zilele de vineri se vor folosi lumânări de Hanuka mai mari sau mai mult ulei, pentru a asigura faptul că ele vor arde o jumătate de oră după căderea întunericului.De când se aprind lumânările de Şabat (vineri seara) şi până la ieşirea Şabatului (după Havdala), hanukia-ua nu trebuie mutată, reaprinsă, stinsă sau pregătită pentru următoarea seară!

BINECUVÂNTĂRI ȘI RUGĂCIUNI SPECIFICE DE HANUKA

La aprinderea primei lumânări de Hanuka , se spun toate cele trei binecuvântări, iar în nopţile următoare se spun doar primele două. După aprinderea lumânărilor, se spune “Hanerot halalu”.

Binecuvântările specifice de Hanka le puteți descărca de aici: HADLAKAT NEROT HANUKA.

.În cele opt zile de Hanuka spunem paragraful “Al HaNisim” în Amida (rugăciunea zilnică) şi în Birkat Hamazon (rugăciunea de după masă). Rugăciunea Halel complet se recită de asemenea în timpul serviciului religios de dimineaţă (Şaharit). În fiecare zi se citeşte la sinagogă un pasaj din Tora, din cartea Numeri, în timpul rugăciunii de dimineaţă.

OBICEIURI CU OCAZIA SĂRBĂTORII DE HANUKA

După aprinderea hanukiei, există obiceiul de a sta lângă lumânărele în timpul în care acestea ard. În unele case, femeile au obiceiul de a nu se ocupa de treburile gospodăreşti pe perioada cât ard lumânările, în onoarea evreicelor curajoase care au jucat un rol foarte important în povestea de Hanuka.

Există tradiţia de a li se da tuturor copiilor Hanuka Geld (bani). De asemenea, se obişnuieşte a se juca cu un Dreidel (titirez), ce are pe laturile sale iniţialele nun-ghimel-hei-şin (Nes Gadol Haia Şam – Minune mare a fost acolo).

Se obişnuieşte de asemenea să se mănânce produse preparate cu ulei (gogoşi, latkes), în amintirea minunii uleiului sau produse lactate

ȘTIAȚI CĂ…?

  • Hanuka este menţionată în Tora şi în Profeţi, chiar dacă este o sărbătoare post-biblică?
  • Al 25-lea cuvânt din Tora, aflat în Geneza 1:3, este OR (lumină). Sărbătoarea de Hanuka începe pe data de 25 Kislev.
  • Pe drumul dinspre Sinai spre Kadeş, în cei 40 de ani petrecuţi prin pustiu, a 25-a oprire a  evreilor a fost localitatea HAŞMONA, aluzie la dinastia haşmoneilor, din care se trăgeau macabeii.
  • Ziua de 24 Kislev, ajun de Hanuka, este menţionată implicit, ca zi a reinaugurării Templului, de către profetul Hagai, în Hagai (Agheu) 2:18.
  • Numele de macabei provine de la iniţialele a patru cuvinte ebraice care constituiau strigătul de luptă al acestora: Mi Camoha Baelim A-donai (Cine este ca Tine, Doamne!)?
  • În Talmud nu se face nicio referire la victoria militară miraculoasă a lui Yehuda Macabeul şi a familiei Haşmoneilor pentru că, prin această omisiune voită, rabinii şi-au exprimat nemulţumirea faţă de acţiunea Haşmoneilor, care au restabilit monarhia după victoria lor împotriva grecilor sirieni. Conform tradiţiei iudaice, dreptul de a fi rege era rezervat exclusiv descendenţilor casei lui David, din tribul lui Yehuda, iar Haşmoneii erau cohanimi.
  • Talmudul aduce în discuţie problema dacă ar trebui ca în prima noapte să se aprindă o lumânare, două lumânări în cea de-a doua etc. (aceasta fiind opinia lui Hilel) sau dacă ar trebui să se aprindă opt lumânări în prima seară, şapte în a doua etc. (aşa cum susţinea Şamai). S-a luat decizia de a urma părerea lui Hilel, care era bazată pe principiul că în chestiuni ce privesc sfinţenia, oamenii ar trebui mereu să adauge (să crească) şi nu să micşoreze (să descrească)
  • De-a lungul secolelor au existat diferite tehnici de aprindere a lumânărilor. Practica general acceptată astăzi urmăreşte tradiţia de a oferi importanţă egală părţii din stânga şi celei din dreapta a menorei, indicând că prezenţa divină este pretutindeni. Lumânările sunt aşadar aşezate de la dreapta la stânga (cea mai nou adăugată se pune în partea stângă), dar sunt aprinse de la stânga la dreapta (cea mai nou adăugată este aprinsă prima).

Sursa: http://rabinat.ro/hanuka/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

INVITAȚIE

6 ianuarie 2020