Datorită relativ importantei concentrări a evreilor în judeţul Satu Mare, autorităţile maghiare au înfiinţat două ghetouri în judeţ: unul în oraşul Satu Mare, altul la Baia Mare. La început, Carei a fost de asemenea folosit drept centru de concentrare pentru evreii care locuiau acolo şi în comunităţile învecinate. Totuşi, după o scurtă perioadă, evreii din ghetoul de la Carei, care era condus de un Consiliu Evreiesc compus din István Antal, Jenö Pfefferman, Ernö Deutsch şi Lajos Jakobovics, au fost transferaţi în ghetoul din Satu Mare.29

Reprezentanţii judeţului la conferinţa de la Satu Mare, din 26 aprilie, au fost László Csóka, primarul oraşului Satu Mare; Endre Boér, adjunctul prefectului judeţului; Zoltán Rogozi Papp, adjunctul primarului din oraşul Satu Mare; Ernö Pirkler, secretarul general al oraşului, reprezentanţi ai poliţiei şi jandarmeriei. Comisiile pentru arestarea evreilor din Satu Mare şi din împrejurimi au fost stabilite la o întrunire ţinută la scurt timp după conferinţă. Aceasta a fost prezidată de László Csóka şi au participat la ea reprezentanţi ai poliţiei şi jandarmeriei, inclusiv Károly Csegezi, Bela Sárközi şi Jenö Nagy, din partea Poliţiei, şi N. Deményi, din partea jandarmeriei. Membri ai consiliilor financiare şi educaţionale ale oraşului au luat parte şi ei la lucrările comisiei. Ghetoizarea în Satu Mare s-a făcut cu cooperarea lui László Csóka; în restul judeţului, evreii au fost adunaţi sub comanda administrativă a lui Endre Boér.

În momentul său de vîrf, ghetoul din Satu Mare a adăpostit aproximativ 18.000 de evrei. Ei fuseseră adunaţi din următoarele unsprezece districte ale judeţului: Ardud, Baia Mare, Carei, Copalnic Mănăştur, Csenger (azi, în Ungaria), Fehérgyarmat (azi în Ungaria), Mátészalka (azi în Ungaria), Oraşu Nou, Satu Mare, Şomcuta Mare şi Seini.30 Comandantul ghetoului era Béla Sárközi, ofiţerul de poliţie responsabil de ramura locală a Oficiului Naţional Central pentru Controlul Străinilor (Külfőldieket Ellenörzö Országos Központi Hatóság – KEOKH). Consiliul Evreiesc era condus de Zoltán Schwartz şi îi includea pe Samuel Rosenberg, liderul comunităţii evreieşti, Singer, Lajos Vinkler şi József Borgida, cu toţii şefi foarte respectaţi ai comunităţii evreieşti din Satu Mare.

Percheziţiile pentru descoperirea bunurilor de valoare au fost făcute cu cruzimea obişnuită de Sárközi, Csegezi şi Deményi. Eficienţa lor a fost sporită de prezenţa unei unităţi speciale formate din 50 de jandarmi din împrejurimile localităţii Mérk.

Ghetoul a fost lichidat prin deportarea evreilor în cursul a şase transporturi, între 19 mai şi 1 iunie.