"Indiferent ce se întâmplă, o călătorie îţi oferă întotdeauna o poveste de spus."

Eu sunt Israel!!!

Eveniment de solidaritate cu Statul Israel la Muzeul Holocaustului din Transilvania de Nord și lecție de istorie despre memoria unei comunități dispărute. Evreii din Sălaj au reprezentat o comunitate formată și stabilită în aproape toate localitățile județului. Numărul lor a fost mai semnificativ în unele zone, în funcție de sfera ocupațională și de posibilitățile de dezvoltare. Stabilirea zilelor de piață/târg în secolul al XVIII-lea a făcut ca la Șimleu să se regăsească o comunitate evreiască puternică și numeroasă, formată în special din comercianți, rabini, învățători și liber profesioniști. Izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial și Holocaustul care a urmat a decimat aproape întreaga comunitate de evrei din Sălaj prin deportarea bărbaților în primă fază în taberele de muncă forțată, iar mai apoi deportarea tuturor celor rămași în lagărele de concentrare și exterminare naziste, unde au fost uciși sistematic prin diferite modalități bine gândite de naziști și colaboratorii lor.

Zeci de elevi și profesorii lor de la mai multe instituții de învățământ din județ s-au adunat în Muzeul Holocaustului arătându-și solidaritatea pentru Statul Israel și cetățenii săi în conflictul cel mai sângeros de după Holocaust cu gruparea teroristă Hamas. S-a alăturat acestui eveniment marcant Peninah Zilberman, președinte al Fundației Tarbut – Cultură și Educație Evreiască care a făcut referire la traumele celei de a doua generații de supraviețuitori ai Holocaustului.

Activitatea susținută la Muzeul Memorial al Holocaustului face parte dintr-un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Asociația Europeană a Patrimoniului Evreiesc în cadrul Zilelor Patrimoniului Evreiesc European și se desfășoară în lunile septembrie-octombrie-noiembrie în toate țările din Europa.

I am Israel!!!

Solidarity event with the State of Israel at the Holocaust Museum in Northern Transylvania and a history lesson about the memory of a vanished community. The Jews of Sălaj represented a community formed and established in almost all the localities of the county. Their number was more significant in some areas, depending on the occupational sphere and development possibilities. The establishment of market/fair days in the 18th century led to a strong and numerous Jewish community in Simleu, consisting mainly of merchants, rabbis, teachers and freelancers. The outbreak of World War II and the Holocaust that followed decimated almost the entire Jewish community in Sălaj by deporting the men first to forced labor camps, and then deporting all who remained to Nazi concentration and extermination camps, where they were systematically killed in various well-thought-out ways by the Nazis and their collaborators.

Dozens of students and their teachers from several educational institutions in the county gathered in the Holocaust Museum showing their solidarity for the State of Israel and its citizens in the bloodiest post-Holocaust conflict with the terrorist group Hamas . Peninah joined this landmark event Zilberman , president of the Tarbut Foundation – Jewish Culture and Education who referred to the traumas of the second generation of Holocaust survivors.

The activity held at the Holocaust Memorial Museum is part of a project co-financed by the European Union through the European Association of Jewish Heritage within the European Days of Jewish Culture and takes place in the months of September-October-November in all European countries.