"Indiferent ce se întâmplă, o călătorie îţi oferă întotdeauna o poveste de spus."

RO   

        Recent platforma educațională Eternal Echoes a primit în luna noiembrie meritul Comenius EduMEdia Siegel 2020 Berlin.

            Eternal Echoes este o platformă online, interactivă și comprehensivă, menită să educe în privința problematicii Holocaustului, utilizând mărturii video, articole, documente istorice și fotografii. Elevii, cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani, au ocazia să învețe despre trecut, pentru a putea reflecta la evenimente și întrebări din prezent.

            Eternal Echoes este un site care ajută la combaterea antisemitismului, rasismului și a xenofobiei în rândul tinerilor, prin contracararea influenței ideilor antidemocratice în Europa. Prin informarea elevilor cu privire la Holocaust, această platformă promovează drepturile omului și valorile democratice.

            Obiectivele generale ale platformei de învățare cuprind: creșterea gradului de conștientizare cu privire la unicitatea și universalitatea Holocaustului și asigurarea că informațiile despre Holocaust nu vor dispărea cu timpul. Prin exercițiile generale și cele legate de mărturiile supraviețuitorilor, elevii vor dezvolta o înțelegere mai profundă a etapelor și mecanismelor care au condus la Holocaust și la genocidul romilor. Elevii intră în contact cu diversele experiențe ale supraviețuitorilor Holocaustului și a altor grupuri persecutate de naziști.

ENG

            Recently the educational platform ETERNAL ECHOES was awarded with Comenius EduMedia Siegel 2020 în Berlin.

            Eternal Echoes is an interactive learning resource covering the Holocaust. The tool has been developed for middle and high school ages but is equally suited to adult education. Knowledge of the Holocaust and Second World War is developed through filmed testimonies, articles providing historical context, discussion exercises, authentic documents and photographs. Students are also encouraged to talk about and discuss topical events and issues.

            Through Eternal Echoes, teachers are given a comprehensive tool that can help students to reflect on the consequences of antisemitism, racism, xenophobia and anti-democratic ideas. By equipping students with knowledge of the Holocaust, Eternal Echoes fosters democratic values.

            Overall goals of the educational tool include raising awareness about the uniqueness and universality of the Holocaust and ensuring that knowledge about the Holocaust will not fade with time. By doing the general exercises and those connected to the testimonies, students develop a deeper understanding of stages and mechanisms that led to the Holocaust, and the Roma genocide. Students are exposed to the variety of Holocaust survivor experiences, and experiences of other groups persecuted by the Nazis.

 

TUR VIRTUAL

3 decembrie 2020